Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to publiczny system teleinformatyczny, nadzorowany przez Ministra Finansów, który ma na celu ujawnienie rzeczywistych właścicieli spółek, fundacji oraz stowarzyszeń.

Dlaczego przedsiębiorcy powinni o nim pamiętać? Ponieważ zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych jest obowiązkowe dla każdej spółki, fundacji i stowarzyszenia. Kto dokładnie powinien być zgłoszony? W jaki termin należy to zrobić? Jakie są kary za niezgłoszenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule na blogu.

Przeczytaj i dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, aby spełnić obowiązki wynikające z CRBR. Nie ryzykuj wysokich kar i zacznij działać już dziś.

artykuł aktualny na 2024

Spis treści:

 • Czym jest CRBR?
 • Kim jest beneficjent rzeczywisty?
 • Jak zgłaszać beneficjentów rzeczywistych do CRBR?

 • Jakie sankcje grożą za brak zgłoszenia?
 • Jaki jest termin na dokonanie wpisu lub zgłoszenie zmian?

CRBR co to jest?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w skrócie CRBR, to publiczny system teleinformatyczny, nadzorowany przez Ministra Finansów.

System utworzony w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu regulowany przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i aktualnie obejmuje spółki.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba lub osoby sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotami wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego. Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach kapitałowych są:

 • udziałowcy albo akcjonariusze posiadający prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji w danej spółce,
 • osoby dysponujące więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnicy albo użytkownicy lub na podstawie porozumień z innymi osobami uprawnionymi do głosu,
 • osoby sprawujące kontrolę nad spółką lub spółkami, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25 % ogólnej liczby udziałów lub akcji.

Beneficjentami rzeczywistymi w spółkach osobowych są:

 • wspólnicy spółki uprawnieni do jej reprezentacji na podstawie umowy spółki oraz zgodnie z wpisem w KRS.

Jak zgłaszać beneficjentów rzeczywistych do CRBR?

Zgłaszanie danych do rejestru możliwe jest tylko w formie elektronicznej i jest bezpłatne przez Rejestr CRBR

Które podmioty są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i aktualizacji tych danych?

Podmioty, które powinny zgłaszać informacje o beneficjentach rzeczywistych to:

 • spółki jawne;
 • spółki komandytowe;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • proste spółki akcyjne;
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych:
 • trusty, (w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne: mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
 • spółki partnerskie;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • fundacje.

Kto dokonuje zgłoszenia?

Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu (spółki, fundacji itp.). Dokonując zgłoszenia uprawniona osoba musi podać swoje imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL (albo datę urodzenia, gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL) oraz funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia.

Jakie informacje należy zgłosić do CRBR?

Po pierwsze należy zgłosić dane spółki:

 • nazwa;
 • forma prawna;
 • siedziba;
 • numer KRS;
 • numer NIP

Po drugie zgłaszane są dane beneficjenta rzeczywistego:

 • imię i nazwisko;
 • PESEL;
 • obywatelstwo;
 • państwo zamieszkania;
 • wielkość i charakter udziału bądź uprawnienie przez niego posiadanego.

Jaki jest termin na dokonanie wpisu lub zgłoszenie zmian?

Termin na dokonanie wpisu beneficjenta rzeczywistego do rejestru wynosi 14 dni. W przypadku rejestrowania nowych podmiotów 14 dniowy termin jest liczony od dnia dokonania wpisu podmiotu do KRS. W przypadku zmiany danych 14 dniowy termin biegnie od dnia powstania zmiany.

 

Jakie sankcje grożą za brak zgłoszenia lub zgłoszenie po terminie?

Niedopełnienie obowiązku w postaci zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego, oraz podanie w CRBR danych niezgodnych ze stanem faktycznym, może skutkować nałożeniem sankcji w postaci kary pieniężnej w wysokości nawet 1 mln zł!

Karze pieniężnej może podlegać również beneficjent rzeczywisty, jeżeli nie poda osobie uprawnionej do dokonania wpisu niezbędnych informacji lub zostaną podane nieprawdziwe dane. W takim przypadku kara może wynosić 50 000 zł.

W roku 2022 były wymierzane kary w wysokości 250 tys. zł i wzrosła liczba wszczynanych przez fiskusa postępowań.

 

Podsumowanie

Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego w CRBR jest dokonywane bezpłatnie, online, a sama procedura nie jest trudna. Warto zatem pamiętać o zgłoszeniu, w szczególności aktualizacji danych w przypadku zmian np. wspólników w spółce z o.o. i zgłaszania tych zmian do KRS.

Potrzebujesz zgłosić beneficjenta rzeczywistego i chcesz, abyśmy Ci w tym pomogli? Skontaktuj się z nami lub zapisz na bezpłatną konsultację.

 

O autorce

Magdalena Biedrzycka

Założycielka BiznesTeki, Adwokat Biznesu

Misją Magdy jest zwiększanie świadomości prawnej przedsiębiorców. Od lat wspiera swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłowością przedsiębiorców w zakresie umów, spółek (w szczególności sp. z o.o.) prowadzi procesy sądowe, doradza menadżerom, członkom zarządu i właścicielom firm.

przeczytaj artykuły EKSPERTA LUB poznaj eksperta

Przeczytaj więcej artykułów

Poznaj eksperta

Zapisz się na biznesletter dla przedsiębiorców

Będziesz otrzymywać (co niedzielę o 9:00) pigułkę wiedzy prawnej dla firm, powiadomienia o szkoleniach , a także rabaty przewidziane wyłącznie dla zapisanych. Teraz już nic Cię nie ominie!

Podoba Ci się ten artykuł? Podziel się nim!