RODO

Obowiązek informacyjny dla klientów.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Biznes Teka sp. z o.o. ul. Bluszczańskiej 65/26, 00-712 Warszawa (dalej ADO).

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres e-mail: kontakt@biznesteka.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji ewentualnej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 2. wykonania zawartych umów – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 3. rezerwacji miejsca na szkolenie, kurs oraz w celu przygotowania potrzebnych dokumentów, a także kontaktowania się w sprawach z tym związanych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO; jeżeli wyznaczycie Państwo osoby kontaktowe – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ułatwienie wykonania zawartej umowy i spełnienie oczekiwań Klientów;
 1. korzystania z produktów i usług oferowanych przez ADO w tym wystawienia i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych oraz ofert, jeśli wyrazili Państwo na to dobrowolną zgodę. Nasze działania opieramy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możecie Państwo w każdym momencie wycofać zgodę;
 3. kierowania do Państwa marketingu bezpośredniego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
 4. prawidłowej obsługi przez ADO w tym w celu rozwiązania Państwa sprawy drogą elektroniczną w tym poprzez kontakt na stronie czy na mediach społecznościowych jak i telefonicznie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na prawidłowej obsłudze Klienta,
 5. ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń– podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń;
 6. rozpatrzenia reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest rozpatrzenie reklamacji,
 7. udzielenia odpowiedzi na żądanie podmiotu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 8. archiwalnych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT.

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta z ADO nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia tych relacji, lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. W przypadku gdy podstawą jest zgoda, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

Przysługuję Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.

Twoje dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów

 Administratorem Twoich danych osobowych jest BiznesTeka sp. z o.o. ul. Bluszczańskiej 65/26, 00-712 Warszawa (dalej ADO).

W kwestii związanej z ochroną danych osobowych możesz się skontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość pod adres e-mail: kontakt@biznesteka.pl

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. realizacji umowy łączącej Ciebie oraz ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 2. w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy Tobą, a ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 3. udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego –  podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 4. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 5. rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z ADO – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;
 6. rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO;

Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy instytucje  upoważnione z mocy prawa, a także podwykonawcy np. świadczący na rzecz ADO usług wsparcia IT.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Cię umowy z ADO, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny.

Przysługuję Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuję Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – UODO Stawki 2, Warszawa.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wyżej wskazanych celów.

Twoje dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Obowiązek informacyjny – social media

Niniejsza klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania tylko i wyłącznie przez Biznes Teka sp. z o.o. ul. Mokotowska 46A/2 00-543 Warszawa nie przez niżej wskazane portale które są administratorem serwisu.

Obszar Facebook Linkedin Instagram Youtube TikTok Twitter
Administrator danych osobowych (dalej ADO)

BiznesTeka sp. z o.o. ul. Mokotowska 46A/2 00-543 Warszawa

Z Administratorem można skontaktować się listownie wysyłając pismo na adres siedziby lub mailowo na adres kontakt@biznesteka.pl

Współadministratorzy

W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia Facebook Audience Insights współadministratorami danych są ADO i Facebook Ireland Limited. Więcej informacji o Facebook Ireland Limited w załączniku Administrator statystyk strony.  Więcej
o przetwarzaniu Twoich danych
w  Polityce prywatności oraz wskazanych przez Serwis Regulaminach.

 

Spółka LinkedIn (w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach.

Facebook oraz Instagram dzielą infrastrukturę, systemy i technologię z innymi firmami Facebooka (do których należą m.in. WhatsApp
i Oculus) w celu świadczenia innowacyjnych, przydatnych, spójnych i bezpiecznych usług
w ramach wszystkich używanych produktów firm Facebooka.

Więcej o przetwarzaniu Twoich danych
w  Polityce prywatności oraz wskazanych przez Serwis Regulaminach.

Spółka Google (w przypadku, gdy jesteś użytkownikiem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii jest to Google Ireland z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), który przetwarza Twoje dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz wskazanych przez niego Regulaminach

TikTok Ireland i TikTok UK

dostarczają Platformę i powiązane z

nią usługi oraz wspólnie przetwarzają

dane osobowe w sposób opisany w

polityce oraz w Warunkach

świadczenia usług. Zgodnie z

Warunkami świadczenia usług

dostawcą usług dla użytkowników

Platformy na terenie EOG i

Szwajcarii jest TikTok Ireland. W

przypadku użytkowników z Wielkiej

Brytanii dostawcą Platformy jest

TikTok UK. TikTok Ireland i TikTok

UK udostępniają informacje jako

współadministratorzy danych

użytkownika, jeżeli jest to konieczne

do skutecznej i zgodnej z

obowiązującym prawem obsługi

Właściciel portalu społecznościowego Twitter na

zasadach dostępnych pod adresem https://twitter.com/de/privacy

Rodzaj profilu Publiczny
Kategorie osób Użytkownicy Portalu
Rodzaj danych

a.      polubienia fanpage’a poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię” lub „Obserwuj”,

b.      aktywność na fanpage’u,

c.      treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników,

d.      wizerunek z Twojego konta

e.      podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na własnym profilu

f.      inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage- użytkownik.

 

a.      Nazwa konta,

b.      IP,

c.      dane w komentarzu.

d.      wizerunek z Twojego konta

e.      podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na własnym profilu

a.      Nazwa konta,

b.      IP,

c.      dane w komentarzu.

d.      wizerunek z Twojego konta .

 

a.      Nazwa konta,

b.      IP,

c.      dane w komentarzu

d.      wizerunek z Twojego konta .

a.      Nazwa użytkownika

b.      dane w

komentarzu.

c.      wizerunek z Twojego konta

a.      identyfikator Twitter (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko

b.      podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym na własnym profilu Twitter,

c.      inne dane w zakresie opublikowanym na własnym profilu na portalu Twitter,

d.      wizerunek z Twojego konta

e.      inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage- użytkownik.

f.      dane w

komentarzu.

 

 

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania przez nas danych  osobowych jest:

·       udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Facebook,

 

·       efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów, organizowanie konkursów,

 

·       kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

 

·       cele statystyczne i analityczne

 

·       ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 

Celem przetwarzania przez nas danych  osobowych jest:

·       udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Linkedin,

 

·       efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów  organizowanie konkursów,

 

·       kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

 

·       cele statystyczne i analityczne

 

·       ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 

 

 

Celem przetwarzania przez nas danych  osobowych jest:

·       udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, prowadzenie dalszej korespondencji z Tobą za pośrednictwem Instagram,

 

·       efektywne prowadzenie naszego profilu, przedstawianie Tobie informacji
o inicjatywach i innej naszej aktywności np. promowanie wydarzeń, usług czy produktów  organizowanie konkursów,

 

·       kontakt z Tobą np. poprzez wysyłkę wiadomości prywatnych czy Twoje pozostawione komentarze,

 

·       cele statystyczne i analityczne

 

·       ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 

 

Celem przetwarzania przez nas danych  osobowych jest:

•             promocja naszych produktów i usług

•             kontakt z Tobą np. poprzez Twoje pozostawione komentarze,

•             cele statystyczne i analityczne

 

• ewentualne dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Celem przetwarzania przez nas

danych osobowych jest:

• promocja naszych produktów i

usług

• kontakt z Tobą np. poprzez

Twoje pozostawione komentarze,

• cele statystyczne i analityczne

• ewentualne dochodzenie roszczeń

i obrona przed roszczeniami.

Celem przetwarzania przez nas

danych osobowych jest:

• promocja naszych produktów i

Usług

·       efektywne prowadzenie naszego profilu

• kontakt z Tobą np. poprzez

Twoje pozostawione komentarze lub Twoje zapytanie,

• cele statystyczne i analityczne

• ewentualne dochodzenie roszczeń

i obrona przed roszczeniami.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną takiego przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi komunikacja z Tobą oraz promowanie działań firmy, informowanie o nowościach, marketing naszych ofert
i usług,  organizowanie konkursów a także zabezpieczenie  przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Odbiorcy danych

Możemy  udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Co do zasady nie przekazujemy danych do Państw trzecich, jednak w przypadku ich przekazania zastosujemy  wszystkie wymogi zawarte w Rozdziale V RODO.

 

Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu jak będą Cię interesowały treści które przedstawiamy na profilu. W każdym momencie masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych. W przypadku dochodzenia roszczeń Twoje dane będziemy przechowywać do czasu ich przedawnienia.
Profilowanie Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu.
Dobrowolność danych

Podanie danych jest dobrowolne.

 

Twoje Prawa Przysługuję Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
Złożenie skargi do UODO Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).